Vedúci  katedry

PhDr. Marcela Ižová PhD.

Vedúca katedry, Odborná asistentka

 

Ostatní členovia

PhDr. Jozef Babečka PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

PhDr. Mária Lehotská PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

PhDr. Mária Novysedláková PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

Tajomníčka katedry, Odborná asistentka