Vedúci katedry

  PhDr. Marcela Ižová PhD.

  Vedúca katedry, Vedúca katedry ošetrovateľstva

  Tajomník katedry

  PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

  Tajomníčka katedry, Tajomníčka katedry ošetrovateľstva, Odborná asistentka

  Docenti

  Odborní asistenti

  PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Prodekan pre vedu a výskum, Odborný asistent

  MUDr. PhD. Mária Gadušová

  Externá spolupracovníčka, Odborná asistentka

  PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PhDr. Mária Lehotská PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH

  Vysokoškolská učiteľka, Prorektorka pre vzdelávanie, Odborná asistentka

  PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PhDr. Mária Novysedláková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.

  Externá spolupracovníčka, Odborná asistentka

  Asistenti

  Nepedagogickí zamestnanci

  Stanislava Kanderová

  Sekretariát katedry, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Nepedagogická zamestnankyňa

  Nezaradení zamestnanci