Etické aspekty individuálneho psychologického prístupu a komunikácie k seniorom vo vzťahu k zmenám v starobe

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8