Význam rehabilitačnej starostlivosti na následné oprotézovanie pacienta s amputáciou dolných končatín

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-88064-29-9