Výstupy vo vysokoškolskom vzdelávaní sestier - odporúčania a Skúsenosti = Outcomes in higher education of nurses - recommendations and experiences.

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
    Vydavateľstvo:Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 31-32
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-80-8152-697-8