Adriana, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

  „Katolícka univerzita ma naučila správnej a vhodne volenej komunikácii s pacientom, pozerať na pacienta v celosti. Štúdium ma naučilo pomáhať pacientom vyrovnať sa s chorobou, prijať seba samého s daným ochorením, čo znamená v mnohých prípadoch záchranu života.“

  Mgr. Adriana Simová

  • Absolventka študijného programu ošetrovateľstvo z akademického roka 2010/2011
  • Úseková sestra  septickej časti Chirurgickej kliniky a transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin

  Málokedy sa stáva, že detský sen nás prenasleduje až do dospelosti. Už od detstva mojou najobľúbenejšou karnevalovou maskou bola maska zdravotnej sestry. Po skončení základnej školy bolo pre mňa veľmi jednoduché rozhodnúť sa, na ktorú strednú školu sa hlásiť. Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v roku 1989 som nastúpila na septické oddelenie  Chirurgickej  kliniky  do FNsP v Martine, kde pracujem dodnes. Poskytovanie podpory a pomoci ťažko chorým pacientom ma skutočne napĺňa a uspokojuje. Už v rámci štúdia diplomovaná všeobecná sestra na Strednej zdravotníckej škole v Martine bola moja záverečná práca zameraná na adaptáciu jedinca na život s kolostómiou,  následne som sa stala členkou Ilco klubu v Martine (Klub stomikov). Ošetrovanie pacientov so stómiou, diabetickou nohou a chronickými ranami ma zaujalo natoľko, že som sa rozhodla hlbšie venovať tejto problematike a rozširovať si svoje odborné vedomosti. V roku 2005 som si doplnila špecializáciu chirurgickej sestry na Slovenskej zdravotníckej univerzite  v Bratislave. Od roku 2010 som členkou COF (Coloplast Ostomy Forum), členom poradenského výboru stomických sestier a aktívne sa zúčastňujem na jeho pracovných stretnutiach, ktoré sú zamerané na vylepšenie stomických pomôcok, ako aj na zdokonaľovaní edukačného materiálu pre stomikov. V akademickom 2010/2011 som ukončila magisterské štúdium v študijnom programe ošetrovateľstvo na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  Moja „alma mater“ Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku ma počas piatich rokov štúdia naučila správnej a vhodne volenej komunikácii s pacientom, pozerať na pacienta v celosti. Umožnila mi načerpať veľa odborných vedomostí a zručností z oblasti psychológie, komunikácie a pedagogiky, ktoré dennodenne využívam ako v praxi tak aj v súkromnom živote. Štúdium ma naučilo pomáhať pacientom vyrovnať sa s chorobou, prijať seba samého s daným ochorením, čo znamená v mnohých prípadoch záchranu života

  Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujem pacientom so stómiou, s diabetickou nohou, s otvorenými septickými ranami, s amputáciami dolných končatín a rozsiahlymi dekubitmi. Pri svojej práci využívam moderné trendy vlhkej terapie, asistujem pri aplikácii podtlakového systému, úzko spolupracujem v multidisciplinárnom tíme.

  Aktívne sa podieľam na tvorbe edukačných materiálov, ako pre pacienta a jeho blízkych príbuzných, tak aj pre sestry a študentky ošetrovateľstva. V roku 2013 som bola ocenená Bielym srdcom na republikovej úrovni a v roku 2014 som sa stala Sestrou roka v kategórii Sestra poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti. Okrem už uvedených aktivít pôsobím ako lektorka akreditovaného kurzu, ktorý organizuje Ústav ošetrovateľstva JLF UK „Starostlivosť o pacientov s chronickou ranou“ a tiež ako členka  redakčnej rady časopisu RADIM pre stomikov. Od roku 2019 zastávam funkciu  úsekovej sestry na septickej časti Chirurgickej kliniky a transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin.  Zvládanie kritických situácií ma napĺňa uspokojením a vtedy si uvedomujem, aký dôležitý je empatický prístup a otvorenosť pre týchto ľudí. Zaujímam sa o pacientov aj po zvládnutí akútneho stavu a pomáham im zaradiť sa do bežného života.

  Katolícky duch univerzity ma naučil pozerať na život očami viery, nádeje a lásky. Verím, že práca sestry je vtedy naplnená, keď je vykonávaná s láskou a od srdca. Som šťastná, keď môžem ľuďom pomôcť a mám od nich pozitívnu spätnú väzbu. Heslom mojej práce je krédo matky Terezy: „Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“ Hnacím motorom je pre mňa spokojnosť pacientov, ktorí zvládli ťažkú životnú situáciu.