Kvalita života pacientů s trvalým kardiostimulátorem = Life quality of patients with permanent pacemaker

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1336-2232