Optimal dose of cisplatin (CDDP) given concurrently with radiotherapy (RT) in locally advanced squamous cell head and neck cancer (SQC HNC)

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2020