Celoživotné vzdelávanie

  Špecializačné štúdium pre povolanie sestra

  Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

  Špecializačné štúdium pre povolanie zdravotnícky záchranár

  Certifikačné štúdium pre povolanie sestra

  Sústavné vzdelávanie

  Neodkladná podpora životných funkcií

  Akreditované kurzy

   Kurz inštruktora prvej pomoci