Celoživotné vzdelávanie

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých - štátna záverečná skúška

 Teoretická časť

Certifikačné štúdium

 Funkčné vyšetrovacie metódy

 

Sústavné vzdelávanie

 Neodkladná podpora životných funkcií