Podpora sebestačnosti seniorov v ústavných zaradeniach = Promoting self-sufficiency of seniors in institutional facilities

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019.
    Rok vydania:2019
    ISBN:978-80-561-0699-0