Psychosociálne aspekty starostlivosti o seniorov = The psychosocial aspects of a care about seniors

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Trenčín (Slovensko) : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8075-799-1