Preukazy KU

  Vážení uchádzači, študenti, učitelia a zamestnanci, na tejto stránke nájdete informácie k preukazom vydávaným na Katolíckej univerzite v Ružomberku
  Preukazy KU

  Preukaz študenta a zamestnanca

  Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu.

  Vydanie a platnosť preukazov

  Novinky a aktuality

  Vydanie preukazu študenta na a.r. 2022/2023

  Vydanie preukazu študenta na a.r. 2022/2023

  Predĺženie platnosti preukazov

  Predĺženie platnosti preukazov

  Predĺženie platnosti preukazov
  Oznam 21.09.2022

  Oznam 21.09.2022

  Dňa 21.09.2022 bude Pracovisko preukazov zatvorené!