Kliešťová encefalitída u pacienta s infekciou CNS herpetickým vírusom = Tick-Borne Encephalitis in Patient with the Infection of the Central Nervous System with Herpetic Virus

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1337-723X