Klasifikácia a laboratórna diagnostika myelodysplastického syndrómu = Classification and Laboratory Diagnosis of Myelodysplastic Syndrome

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1337-723X