Vedúci katedry

  doc. MUDr. Milan Minarik PhD.

  Vedúci katedry, Vedúci katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti, Univerzitný profesor

  Docenti

  doc. MUDr. Marián Šanta CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Asistenti

  PaedDr. Bc. Vladimír Blahuta

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent

  Ing. Bc. Michal Sekerák, MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent

  Mgr. Bc. Dagmar Tomčanyová

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka

  Nepedagogickí zamestnanci

  Stanislava Kanderová

  Sekretariát katedry, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Nepedagogická zamestnankyňa