NOVÉ TRENDY V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE

    Publikácia sa ponúka ako učebnica nukleárnej medicíny pre ošetrovateľstvo

    Informácie o publikácii

    NOVÉ TRENDY V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE

    Publikácia sa ponúka ako učebnica nukleárnej medicíny pre ošetrovateľstvo. Autori publikácie využili získané skúsenosti s diagnostikou jednotlivých ochorení  s využitím gamakamery  SPECT/PET/CT. Do publikácie zaradili vlastné originálne snímky. Náplň publikácie má poskytnúť sestrám dostatok informácií z oblasti základov jadrovej fyziky, rádiofarmák, základného prístrojového vybavenia na nukleárnej medicíne a prehľad  základných poznatkov pri vyšetrení kardiovaskulárneho, respiračného, gastroenterologického, kostného, endokrinologického systému, neuroscintigrafie, vyšetrení obličiek a lokalizačnej diagnostike zápalov. Uvedené sú aj základné poznatky  o akútnej a chronickej chorobe z ožiarenia.