Krehký senior v domácej a ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1338-1415