Proper adherence to pharmacotherapy in the elderly

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Jozef Babečka, PhD., prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
    Vydavateľstvo:Ukraine. The health of the nation
    Rok vydania:2020
    ISBN:ISSN 2077-6594