Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny: učebnica pre nelekárske zdravotnícke odbory

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:MUDr. Antonín Hruboň PhD., MUDr. Libor Danihel, PhD., PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-8063-477-3