Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:
• 2 funkčné miesta profesora v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
• 2 funkčné miesta docentov v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
• 5 funkčných miest docentov v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
• 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
• 4 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
• 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
• 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
• 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.8 rádiologická technika
• 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
• 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
• 3 pracovné miesta asistentov v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo