Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov kliník:

  • prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU
  • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta Kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP-FN a FZ KU  

Viac informácií