Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 a 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 • 1 funkčné miesto profesora v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe fyzioterapia
 • 1 funkčné miesto profesora v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
 • 2 funkčné miesta docenta v  študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo
 • 3 funkčné miesta docenta v  študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
 • 1 funkčné miesto docenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
 • 3 funkčné miesta docenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe fyzioterapia
 • 2 funkčné miesta docenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 46. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
 • 3 pracovné miesta asistenta v študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
 • 3 pracovné miesta asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
 • 1 pracovné miesto asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  
 • 6 pracovných miest asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
 • 1 vedúca/vedúci Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ KU

Viac informácií