Doktorandské štúdium časový harmonogramu zápisu 2021/22

  Doktorandské štúdium časový harmonogramu

  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM DENNÁ FORMA

  Zápis sa koná na FZ KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 48, na prvom poschodí, miestnosť R 214 (Mgr. Monika Olosová, Mgr. Marina Potašová, PhD.)

  1., 2., 3. ročník – PhD. štúdium 3. septembra 2021 od 10:00 hod.

   

  Študent v deň zápisu odovzdá vyplnené a podpísané tlačivá:

  1. Čestné vyhlásenie (Zdravotný dotazník)
  2. Čestné vyhlásenie pre účely centrálneho registra,
  3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov,

   

  (tlačivá sú zverejnené na stránke FZ v štúdiu – tlačivá potrebné k zápisu študenta).

  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM DENNÁ FORMA

  Zápis sa koná na FZ KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 48, na prvom poschodí, miestnosť R 214 (Mgr. Monika Olosová, Mgr. Marina Potašová, PhD.)

   

  1., 2., 3. ročník – PhD. štúdium 3. septembra 2021 od 10:00 hod.

   

  Študent v deň zápisu odovzdá vyplnené a podpísané tlačivá:

  1. Čestné vyhlásenie (Zdravotný dotazník)
  2. Čestné vyhlásenie pre účely centrálneho registra,
  3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov,

   

  (tlačivá sú zverejnené na stránke FZ v štúdiu – tlačivá potrebné k zápisu študenta).