Náhradný termín školenia BOZP a PO pre UVN SNP Ružomberok – FN

  Učebňa 102, 30.9.2021, BOZP a PO

  Školenie BOZP a PO pre potreby UVN SNP Ružomberok – FN

  Náhradný termín!!!

  Učebňa 102

  30.9. 2021 8:00 hod.

  Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy, Urgentná zdravotná starostlivosť, Verejnú zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo DF

  30.9.2021 8:45 hod.

  Rádiologická technika, Ošetrovateľstvo EF

   

  Účasť študentov, ktorí sa nezúčastnili školenia v riadnom termíne je povinná!!! Bez absolvovania školenia nie je možné realizovať praktickú výučbu v AR 2021/2022. Školenie bude realizované v súlade s Covid režimom OTP.