Rozhodnutie dekana o prechode na kombinovanú metódu štúdia na FZ KU

    Kombinovaná metóda štúdia na FZ od 20.9.2021
    Rozhodnutie dekana o prechode na kombinovanú metódu štúdia na FZ KU

    FZ KU s účinnosťou od 20.9.2021 do odvolania prechádza na kombinovanú metódu štúdia. Študenti budú mať možnosť absolvovať teoretickú časť výučby prezenčnou metódou na FZ KU alebo dištančnou metódou (on-line). Voľba metódy výučby jednotlivých predmetov bude v kompetencii vyučujúcich daných predmetov. Praktická časť výučby bude prebiehať výlučne prezenčnou metódou štúdia.