Školenie BOZP pre UVN SNP Ružomberok - FN, učebňa č. 102

  16. a 17.9.2021, osobná účasť študentov je nevyhnutná.

  Školenie BOZP pre UVN SNP Ružomberok - FN

  učebňa č. 102

   

  16.9.2021 - štvrtok

  8:00 hod. – 3. ročník Ošetrovateľstvo DF

  9:00 hod. – 2. ročník Ošetrovateľstvo DF

  10:00 hod. – 2. a 3. ročník Bc.,  2. ročník Mgr. Fyzioterapia

  11:00 hod. – 2. a 3. ročník Rádiologická technika

  12:00 hod. - 2. a 3. ročník Laboratórne vyšetrovacie metódy, Verejné zdravotníctvo

  13:00 – 2., 3.,4. ročník Ošetrovateľstvo EF

   

  17.9.2021 - piatok

  8:00 hod. – 1. ročník Ošetrovateľstvo DF (A-K)

  9:00 hod. – 1. ročník DF (L-Z)

  10:00 hod. - 1. ročník Urgentná zdravotná starostlivosť, Verejné zdravotníctvo

  11:00 hod. – 1. ročník Bc., 1. Mgr. Fyzioterapia,

  12:00 hod. - 1. ročník Rádiologická technika, Laboratórne vyšetrovacie metódy

  13:00 hod. – 1. ročník Ošetrovateľstvo EF

   

   Osobná účasť študentov je nevyhnutná!!!