Výučba v 37. týždni a školenie BOZP a PO

    Výučba pri príležitosti návštevy pápeža a školenie BOZP a PO 16. a 17.9.2021
    Výučba v 37. týždni a školenie BOZP a PO

    Pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku a štátneho sviatku nebude na FZ v 37. týždni (13.9 - 17.9.2021) prebiehať teoretická časť výučby. Praktická časť výučby bude prebiehať podľa rozvrhu. Školenie BOZP a PO sa v dňoch 16.9. a 17.9.2021 uskutoční podľa zverejneného harmonogramu. Účasť študentov je povinná.