DOD na KU v Ružomberku

  Aj tento akademický rok sa 8. novembra 2023 otvoria pre záujemcov o štúdium, ale aj širokú verejnosť brány Katolíckej univerzity v Ružomberku.
  DOD na KU v Ružomberku
  Začiatok (dátum, čas):8. 11. 2023, 9:00
  Koniec (dátum, čas):8. 11. 2023, 13:00

  9:00 Otvorenie (Aula sv. Jána Pavla II.)

  10:00 Sprievodné aktivity na PF KU, FF KU a FZ KU

   

  Po úvodnom otvorení podujatia bude program pokračovať priamo na príslušnej fakulte, kde sa záujemcovia budú môcť stretnúť so zástupcami jednotlivých katedier, ktorí im individuálne poskytnú informácie o študijných programoch ponúkaných katedrou.

   

  Program na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (Hrabovská cesta 1B, Ružomberok):

  10:00 predstavenie fakulty F013
  Prvý prezenčný blok: 10:30 - 11:10
  Druhý prezenčný blok: 11:20 -12:00 

  F208 - Not a Word in Slovak Language - Katedra anglického jazyka a literatúry

  F212 - Ako prehovára psyché? - Katedra psychológie

  F209 - Život na stredovekom hrade - Katedra histórie

  F201 - Slovníček z básničiek - Katedra slovenského jazyka a lietartúry 

  F109 - prvý blok - Myšlienkový experiment - Katedra filozofie

  F109 - druhý blok - Politický kompas - Katedra filozofia

  Mediálne štúdiá - Zaži telku z druhej strany - Katedra žurnalistiky

   

  Program na Fakulte zdravotníctva  KU v Ružomberku (Nám. A. Hlinku 48, Ružomberok)
  10:30 Prezentácie jednotlivých študijných programov 
  11:15 Prehliadka odborných učební, stretnutie s učiteľmi a študentmi 
  13:00 Ukončenie dňa otvorených dverí
   

  Súčasne s programom v Ružomberku bude program DOD prebiehať aj na Teologickej fakulte v Košiciach:

  9:00 Otvorenie: Príhovor dekana TF KU

  9:30 Sprievodné aktivity: Interaktívna hra Actionbound

  12:30 Ukončenie sprievodných aktivít.

  Obsah staníc: Informácie o Bc. a Mgr. štúdiu na TF KU v Košiciach, uplatnenie absolventov v praxi, prijímacie konanie 2024/2025 na TF KU, pedagógovia TF KU, predmety študijných programov, Knižnica TF KU, Univerzitné pastoračné centrum, mobility na KU, priestory a učebne TF KU, materiálne a technické zabezpečenie TF, Poradenské centrum TF, jedáleň a i.

  Výhercov čaká zaujímavá odmena.