Medzinárodná vedecká konferencia FAMILY – HEALTH – DISEASE

    POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU
    Začiatok (dátum, čas):20. 10. 2022, 9:00
    Koniec (dátum, čas):20. 10. 2022, 18:00