Ružomberské zdravotnícke dni 2021, XV. ROČNÍK

Ružomberské zdravotnícke dni 2021
Začiatok (dátum, čas):11. 11. 2021, 0:00
Koniec (dátum, čas):12. 11. 2021, 23:59
Kľúčové slová:Ružomberské zdravotnícke dni

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU, FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

v spolupráci s

Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica

Vysokou školou polytechnickou v Jihlave – Katedrou zdravotníckych stúdií

Uniwersitet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydzal lekarski i nauk o zdrowiu

Univerzitou Palackého v Olomouci – Fakultou zdravotníckych věd

Vás srdečne pozýva na

online konferenciu s medzinárodnou účasťou

Ružomberské zdravotnícke dni 2021 XV. ROČNÍK

 11.  –  12. november  2021

zameranú na aktuálne problémy v lekárskych  a nelekárskych zdravotníckych odboroch