Voľba kandidáta na funkciu dekana FZ KU

10. júna 2021 o 14:00 hod
Začiatok (dátum, čas):10. 11. 2021, 18:40