RNDr. Andrea Tvarožná

  Externá spolupracovníčka, Asistentka
  RNDr. Andrea Tvarožná

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: andrea.tvarozna@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  15:00 - 16:30

  Na konzultáciu je potrebné dohodnúť sa vopred mailom: tvarozna.savba@gmail.com andrea.tvarozna@ku.sk

  ResearchGate

  Profesijná charakteristika

  OSOBNÉ ÚDAJE

  Meno Priezvisko, titul : RNDr. Andrea Tvarožná

  Rodné priezvisko : Moravčíková

  Rodinný stav : vydatá

  Národnosť : slovenská

  Štátna príslušnosť : Slovenská republika

   

  KONTAKT

  email: andrea.tvarozna@ku.sk , tvarozna.savba@gmail.com

                

  VZDELANIE

  2022-2023   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Študijný odbor: Chémia, Študijný program: biochémia,  rigorózna skúška (RNDr.)

  2017-2019 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Študijný odbor: Chémia , Študijný program: biochémia, II. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

  2014-2017 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Študijný odbor: Chémia , Študijný program: biochémia, I. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

   

   

  PRACOVNÉ SKÚSENOSTI A NADOBUDNUTÁ PRAX

  2019-súčasnosť Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, detašované pracovisko v Protónovom terapeutickom komplexe CVTI SR (areál ÚVN SNP Ružomberok)

  2017-2019   prax na Ústave biochémie a genetiky živočíchov, Slovenskej akadémie vied v Bratislave