Ing. Anita Klačková

  Asistent
  Ing. Anita Klačková

  Kde ma nájdete

  Katedra rádiologickej techniky

  ÚVN SNP Ružomberok-FN, ul. gen. Miloša Vesela 21
  03426 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: 044/4382246
  Email: anita.klackova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  13:00 - 14:00

  Klinika radiačnej a klinickej onkológie

  Profesijná charakteristika

  Odborná prax

   4/2010 – trvá     Klinický fyzik na Klinike radiačnej a klinickej onkológie, ÚVN SNP Ružombereok -FN

   1/2017 – trvá     Odborný zástupca pre radiačnú ochranu v rádioterapii

  Zahraničné stáže

  11/2019                     Clinical school – Klinika rádioterapie Miláno, Taliansko                                  

  9/2018                        Kurz - Medical Physicist , Steinhausen Zurich, Švajčiarsko

  3/2017                        Klinika rádioterapie Kodaň, Dánsko

  1/2017                        Klinika rádioterapie Leuven, Belgicko

  9/2016                        Kurz - Medical Physicist , Cham, Švajčiarsko

  6/2016                        Kurz - Medical Physicist , Cham, Švajčiarsko

  9/2010                        ESTRO kurz pre protónovú rádioterapiu, Zurich, Švajčiarsko

  Vzdelávanie a príprava

  1/2012 – 7/2016    Špecializácia v odbore Klinická fyzika - Lekárska fakulta SZU, Bratislava

  9/2014                       Odborná spôsobilosť pre používanie rádioterapeutických zariadení - Úrad verejného zdravotníctva SR

  9/2009 – 6/2011     Biomedicínske inžinierstvo - Technická univerzita v Košiciach

  9/1995 – 5/2000     Inžinierstvo životného prostredia – priemyselné technológie - STU Bratislava

  9/1998 – 5/2000     Doplňujúce pedagogické štúdium - STU Bratislava