MUDr. Antonín Hruboň PhD.

  Odborný asistent
  MUDr. Antonín Hruboň PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: antonin.hrubon@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  MUDr. Hruboň Antonín , Ph.D.

  27.5.1966 Šumperk

  Prednosta kliniky vnútorného lekárstva

  Odbor pôsobenia: Vnútorné lekárstvo

  doktorát (titul PhD.) / 2005 Fakulta Vojenského zdravotníctva H. Králové, UMO Brno,

   téma: Spektrálna analýza variability RR intervalov v diagnostike a stratifikácii kardiovaskulárnych ochorení /

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia

  Prax :

             1984-1990- VLA JEP Hradec Králové

             1990-1993- VLA JEP Hradec Králové- postgraduálne

             1993- Atestácia všeobecné lekárstvo VLA JEP Hradec Králové

             1995- Atestácia I.stupňa  z vnútorného lekárstva SZU Bratislava

             2000- Atestácia II.stupňa z vnútorného lekárstva- SZU Bratislava

            2000-2005- Doktorandské štúdium Fakulta vojenského 


  zdravotníctva

     Hradec Králové, UMO Brno

   

              1993-2014- ÚVN FN Ružomberok

  Pedagogická činnosť : Fakulta ošetrovateľstva KU Ružomberok