Mgr. Bc. Dagmar Tomčanyová

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka
  Mgr. Bc. Dagmar Tomčanyová

  Kde ma nájdete

  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  Nám. A. Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 315
  Telefón:
  Email: dagmar.tomcanyova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  10:00 - 11:30

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

  2014 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave - magisterské štúdium -verejné zdravotníctvo. 

  2008 - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom  v Banskej Bystrici - bakalárske štúdium - urgentná zdravotná starostlivosť.

  2002 - Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici - diplomovaný zdravotnícky záchranár.

  1987 - Stredná zdravotnícka škola  vo Zvolene - maturitné štúdium - všeobecná sestra.

   

  2016 - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave -špecializačné štúdium - manažment v záchrannej službe.

  2016 - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej  republiky v Bratislave , Kurz inštruktora prvej pomoci.

  2015 - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN , BATLS  - Battlefield Advanced Trauma Live Support - kurz.

  2011 - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Ústav vojenskej medicíny - Vojenská medicína - medicína katastrof - certifikované školenie.

  1992 - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - špecializačné štúdium v odbore ARO a JIS.

   

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania  

  od r. 2020 - Ministerstvo zdravotníctva SR  Dohoda o vykonaní práce - Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich  zavedenie do medicínskej praxe.

  od r. 2015 - Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva - asistent.   

  od r. 2006 - International Rescue System s.r.o. - hlavný záchranár. 

  1987 - 2006 Nemocnica s poliklinikou v Žiari nad Hronom, Stanica rýchlej zdravotníckej pomoci.