doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.

Vedúca katedry, Vedúca katedry fyzioterapie, Docentka
doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Nám. A. hlinku 48
05801 Ružomberok

Kancelária: 211
Telefón: +421918 722 178
Email: zuzana.hudakova@ku.sk

Konzultačne hodiny

Pondelok
12:00 - 14:00
Utorok
10:00 - 11:00

Profesijná charakteristika

Pôsobenie v študijných odboroch

 • ošetrovateľstvo 7.4.1
 • fyzioterapia  7.4.7

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

 • 2014 - Katolícka univerzita v Ružomberku. FZ, katedra fyzioterapie, študijný odbor fyzioterapeut
 • 2012 – habilitácia v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
 • 2009 – doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
 • 2001 – obhajoba rigoróznej práce v odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia, Trnavská univerzita, FZaSP
 • 1991 –Univerzita Komenského v Bratislave, FF, študijný odbor pedagogika – ošetrovateľstvo
 • 1984 – Stredná zdravotnícka škola v Košiciach, odbor rehabilitačný pracovník
 • 1977 – Stredná zdravotnícka škola v Poprade – odbor zdravotná sestra

Priebeh pedagogickej činnosti

 • 2011 – súčasnosť KU v Ružomberku, FZ, tajomník katedry fyzioterapie
 • 2008 – 2011 – KU v Ružomberku, FZ, Katedra ošetrovateľstva, odborný asistent
 • 2003 – 2008 – KU v Ružomberku, FZ, Detašované pracovisko v Poprade
 • 1991 – 2006 – SZŠ v Poprade

Oblasti pedagogického záujmu

psychosomatika a psychoterapia, ergoterapia, ošetrovateľstvo, pychológia, komunikácia, muzikoterapia, vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.