doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.

  Vedúca katedry, Vedúca katedry fyzioterapie, Docentka
  doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra fyzioterapie

  Nám. A. hlinku 48
  05801 Ružomberok

  Kancelária: 211
  Telefón: +421918 722 178
  Email: zuzana.hudakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  12:00 - 14:00
  Utorok
  10:00 - 11:00

  Profesijná charakteristika

  Pôsobenie v študijných odboroch

  • ošetrovateľstvo 7.4.1
  • fyzioterapia  7.4.7

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

  • 2014 - Katolícka univerzita v Ružomberku. FZ, katedra fyzioterapie, študijný odbor fyzioterapeut
  • 2012 – habilitácia v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
  • 2009 – doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
  • 2001 – obhajoba rigoróznej práce v odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia, Trnavská univerzita, FZaSP
  • 1991 –Univerzita Komenského v Bratislave, FF, študijný odbor pedagogika – ošetrovateľstvo
  • 1984 – Stredná zdravotnícka škola v Košiciach, odbor rehabilitačný pracovník
  • 1977 – Stredná zdravotnícka škola v Poprade – odbor zdravotná sestra

  Priebeh pedagogickej činnosti

  • 2011 – súčasnosť KU v Ružomberku, FZ, vedúca katedry fyzioterapie
  • 2008 – 2011 – KU v Ružomberku, FZ, Katedra ošetrovateľstva, odborný asistent
  • 2003 – 2008 – KU v Ružomberku, FZ, Detašované pracovisko v Poprade
  • 1991 – 2006 – SZŠ v Poprade

  Oblasti pedagogického záujmu

  psychosomatika a psychoterapia, ergoterapia, ošetrovateľstvo, pychológia, komunikácia, muzikoterapia, vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.