doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.

doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: jaroslav.timko@ku.sk

Profesijná charakteristika

 

Meno a priezvisko: Jaroslav Timko

 

Tituly a hodnosti: doc., RNDr., PhD.

Dátum narodenia: 28. mája 1959

Miesto narodenia: Spišská Nová Ves

Rodinný stav: ženatý

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

                                                                           Kontaktné údaje:

                                                                           Adresa: Lisková 679, 034 81

                                                                           Telefón/mobil: 0905 775 680

                                                                           E-mail: timkoj@uvn.sk

                   

Štúdium:

Vysokoškolské:

1983 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,

prom. biológ, (RNDr. - 3. októbra 1984)

Špecializačné:

1987 špeciálna príprava vyšetrovacie metódy v mikrobiológii

(Katedra lekárskej mikrobiológie ILF Bratislava)

Doktorandské:

2007 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice v odbore

Fyziológia živočíchov 15 - 17 - 9

Habilitačné:

2009 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Verejné zdravotníctvo 7 - 4 - 2

  

Odborná prax:

1983 - doteraz Ústav klinickej mikrobiológie ÚVN-FN SNP Ružomberok

 

Pedagogická prax:

2000/1   Virológia a mikrobiológia PedF KU Ružomberok

2001/2   Virológia a mikrobiológia PedF KU Ružomberok

2002/3   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2003/4   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2004/5   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2005/6   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2005/6   Virológia a mikrobiológia PedF KU Ružomberok

2006/7   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2006/7   Virológia a mikrobiológia PedF KU Ružomberok

2007/8   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2008/9   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2009/10 Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2010/11 Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2011/12 Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2012/13 Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

2013/14 Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

 

Ružomberok, dňa 19.09.2014