doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.

  Docent
  doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: jaroslav.timko@ku.sk

  Profesijná charakteristika

   

  Meno a priezvisko: Jaroslav Timko

   

  Tituly a hodnosti: doc., RNDr., PhD.

  Dátum narodenia: 28. mája 1959

  Miesto narodenia: Spišská Nová Ves

  Rodinný stav: ženatý

  Štátna príslušnosť: Slovenská republika

                                                                             Kontaktné údaje:

                                                                             Adresa: Lisková 679, 034 81

                                                                             Telefón/mobil: 0905 775 680

                                                                             E-mail: timkoj@uvn.sk

                     

  Štúdium:

  Vysokoškolské:

  1983 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,

  prom. biológ, (RNDr. - 3. októbra 1984)

  Špecializačné:

  1987 špeciálna príprava vyšetrovacie metódy v mikrobiológii

  (Katedra lekárskej mikrobiológie ILF Bratislava)

  Doktorandské:

  2007 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice v odbore

  Fyziológia živočíchov 15 - 17 - 9

  Habilitačné:

  2009 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

  Verejné zdravotníctvo 7 - 4 - 2

    

  Odborná prax:

  1983 - doteraz Ústav klinickej mikrobiológie ÚVN-FN SNP Ružomberok

   

  Pedagogická prax:

  2000/1   Virológia a mikrobiológia PedF KU Ružomberok

  2001/2   Virológia a mikrobiológia PedF KU Ružomberok

  2002/3   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

  2003/4   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

  2004/5   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

  2005/6   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

  2005/6   Virológia a mikrobiológia PedF KU Ružomberok

  2006/7   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

  2006/7   Virológia a mikrobiológia PedF KU Ružomberok

  2007 - 2020   Mikrobiológia FZ KU Ružomberok

   

   

  Ružomberok, dňa 11.11.2021