RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 310
  Telefón: +421 911 602 112
  Email: maria.novakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  12:00 - 13:00
  Streda
  09:00 - 10:00

  Profesijná charakteristika

  Meno a priezvisko:
  Mária Nováková

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  2022  Jazyková škola Žilina, základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka 

  2021  Collegium Humanum, Warsaw Management University, štúdium MBA

  2010  Parazitologický ústav SAV, Košice, Dizertačné konanie v študijnom programe Parazitológia

  2006   Katolícka univerzita v Ružomberku, Rigorózne konanie v študijnom odbore Didaktika biológie

  2000   Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, učiteľstvo všobecnovzdelávacích predmetov biológia-náboženská výchova

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia:

  2016 - trvá     Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra laboratórnych a vyšetrovacích metód v zdravotníctve, odborný asistent

  2013 - 2014    Parazitologický ústav SAV, Košice, Laboratórium molekulárnej ekológie vektorov, postdoktorand

  2007 - 2010    Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra biológie a ekológie, asistent

  2007 – 2010    Parazitologický ústav SAV, Košice, Laboratórium molekulárnej ekológie vektorov, interný doktorand

  2004 – 2006    Základná škola Dončova, Ružomberok, učiteľ všobecnovzdelávacích predmetov biológia, náboženská výchova, anglický jazyk