PhDr. Mária Lehotská PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka
  PhDr. Mária Lehotská PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 180
  Email: maria.lehotska@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  08:50 - 10:25

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Študijný odbor alebo odbor výskumu a vývoja: Ošetrovateľstvo

   

  Vzdelanie:

  Špecializačné štúdium:

  2010-2011 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v Banskej Bystrici, špecializácia v odbore: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva.

  Doktorandské štúdium:

  2005-2010 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava. Odbor: Ošetrovateľstvo.

  Rigorózna skúška:

  2005 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta.  Odbor: Ošetrovateľstvo.

  Pedagogické minimum:

  2002-2004 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta.

  Magisterské štúdium:

  1999 - 2004 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. Odbor: Ošetrovateľstvo.

  Stredoškolské štúdium:

  1993 -1997 Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne. Odbor: Všeobecná sestra.

  Základné vzdelanie:

  1985-1992 Základná škola M. Kukučína v Dolnom Kubíne

  1992-93 Základná cirkevná škola A. Radlinského v Dolnom Kubíne