doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Prodekan, Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Docent
  doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  nám. A. Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária: č. 319
  Telefón: +421918722191
  Email: jozef.babecka@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  14:00 - 15:30
  Streda
  14:00 - 15:30

  ORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  • Pracovná pozícia: docent, prodekan pre vedu výskum a zahraničné vzťahy
  • Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32665
  • Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole: Ošetrovateľstvo, Rádiologická technika
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakultav Martine, bakalár v ošetrovateľstve, 2005, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, magister v ošetrovateľstve 2007, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Rádiologická technika, 2022
  • Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.  Alžbety, Bratislava, PhD. v ošetrovateľstve, 2015-2019
  • Habilitačné konanie (docent): Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, docent v ošetrovateľstve, 2022

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  • Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN, Klinika nukleárnej medicíny, rádiologický technik, docent v ošetrovateľstve od 2022 - trvá
  • Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotnictva, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy od 2022 - trvá
  • Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotnictva, Katedra ošetrovateľstva, odborný asisten od 2020, doc. od 2022 - trvá
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, asistent + odborný asistent, 2015 - trvá
  • CARITAS, Rakúsko, Wohnhaus Menschen mit Behinderung 2016-2020
  • 2010-2014 Univerzitná nemocnica Martin,  Chirurgická klinika, JIS  2010-2014
  • Hilfswer, Rakúsko, ADOS 2008-2010

  Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

  • Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Doplnkové pedagogické minimum, 2009
  • Vysoká škola zdrav. a soc. práce sv. Alžbety, Rigorózne konanie v ošetrovateľstve PhDr., 2016
  • Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva, špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 2019-2020