PhDr. Jozef Babečka, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum, Odborný asistent
PhDr. Jozef Babečka, PhD.

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

nám. A. Hlinku 48
03401 Ružomberok

Kancelária: č. 319
Telefón: +421918722191
Email: jozef.babecka@ku.sk

Konzultačne hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Piatok
13:00 - 14:00

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

2019-2020 Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva, špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

2015-2019 VŠ Z a SP sv. Alžbety, Bratislava, Ošetrovateľstvo, doktorandské štúdium PhD.

2016 Vysoká škola zdrav. a soc. práce sv. Alžbety, Rigorózne konanie v ošetrovateľstve PhDr.

2009 Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Doplnkové pedagogické minimum

2005-2007 Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, odbor: Ošetrovateľstvo Mgr.

2002-2005 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, odbor: Ošetrovateľstvo Bc.

1998-2002 Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín, odbor: Všeobecná sestra

Pracovné skúsenosti:

2005 USA, Aljaška, Work and Travel, rybársky priemysel

2006 USA, Aljaška, Work and Travel, rybársky priemysel

2007 – 2008 Westol and Walier, Dánsko, Clarion hotel Copenhagen

2009 - Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Rádiologické oddelenie, sestra

2009 – 2016 Hilfswer, Rakúsko, ADOS, sestra

2010-2014 Univerzitná nemocnica Martin,  Chirurgická klinika, JIS,  sestra

2016 – 2020 CARITAS, Rakúsko, Wohnhaus Menschen mit Behinderung, sestra

2016 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, asistent + odborný asistent

2020 – Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotnictva, Katedra ošetrovateľstva, odborný asistent

2021 – Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotnictva, prodekan pre vedu a výskum