doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Prodekan, Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Docent
  doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  nám. A. Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária: č. 319
  Telefón: +421918722191
  Email: jozef.babecka@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  14:00 - 15:30
  Streda
  14:00 - 15:30

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  12/2022 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Habilitačné konanie, doc.

  2020-2022 Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, odbor: Rádiologická technika Bc.

  2019-2020 Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva, špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

  2015-2019 VŠ Z a SP sv. Alžbety, Bratislava, Ošetrovateľstvo, doktorandské štúdium PhD.

  2016 Vysoká škola zdrav. a soc. práce sv. Alžbety, Rigorózne konanie v ošetrovateľstve PhDr.

  2009 Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Doplnkové pedagogické minimum

  2005-2007 Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, odbor: Ošetrovateľstvo Mgr.

  2002-2005 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, odbor: Ošetrovateľstvo Bc.

  1998-2002 Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín, odbor: Všeobecná sestra

  Pracovné skúsenosti:

  2005 USA, Aljaška, Work and Travel, rybársky priemysel

  2006 USA, Aljaška, Work and Travel, rybársky priemysel

  2007 – 2008 Westol and Walier, Dánsko, Clarion hotel Copenhagen

  2009 - Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Rádiologické oddelenie, sestra

  2009 – 2016 Hilfswer, Rakúsko, ADOS, sestra

  2010-2014 Univerzitná nemocnica Martin,  Chirurgická klinika, JIS,  sestra

  2016 – 2020 CARITAS, Rakúsko, Wohnhaus Menschen mit Behinderung, sestra

  2016 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, asistent + odborný asistent

  2020 – Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotnictva, Katedra ošetrovateľstva, odborný asistent

  2021 – Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotnictva, prodekan pre vedu a výskum

  2022 - Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN, Klinika nukleárnej medicíny, rádiologický technik, sestra