PhDr. Mária Novysedláková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PhDr. Mária Novysedláková PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie A.Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 317
  Telefón: +421918 722 175
  Email: maria.novysedlakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  13:30 - 15:00

  pracovňa č. dverí 317

  ResearchGateORCIDSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Študijný odbor alebo odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí : 7.4.1 Ošetrovateľstvo

  ŽIVOTOPIS

  Meno, priezvisko: PhDr. Mária Novysedláková, PhD.

  e- mail: maria.novysedlakova@ku.sk

  telefón: +421918722175

  Vzdelanie:

  2005 – 2010 doktorandské  štúdium  v odbore ošetrovateľstvo na  Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Štúdium ukončené obhajobou dizertačnej práce.

  2004 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite v Trnave - rigorózna skúška v odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia a obhajoba rigoróznej práce.

  2000 Pedagogická fakulta UK Bratislava – doplňujúce pedagogické štúdium, štúdium  ukončené štátnou skúškou.

  1992 – 1997 Jesseniova Lekárska fakulta UK v Martine, štúdium ukončené   štátnou   skúškou v študijnom odbore ošetrovateľstvo a obhajobou diplomovej práce.

  1970 – 1979 Základná deväťročná škola v  Harichovciach

   

  Zamestnanie:  

  Od roku 2009 odborná asistentka na Katedre ošetrovateľstva, Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

  2008 vedúca Konzultačného a školiaceho pracoviska v Levoči, Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku.

  2005 - 2008 asistentka na Katedre ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku, detašované pracovisko v Levoči.

  2003 - 2005 externý pedagóg na Ústave ošetrovateľstva Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku na detašovanom pracovisku v Levoči.

  2004 – 31.8.2009 Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči ako   učiteľka     odborných predmetov - ošetrovateľstvo.

  1997 – 2004 Stredná zdravotnícka škole Levoča ako učiteľka odborných predmetov – ošetrovateľstvo.

  1983 – 1992 zdravotná sestra pri lôžku chorého na internom oddelení v NsP Levoča.

   

  Ružomberok 2.9.2021