doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.

  Kde ma nájdete

  Fakulta zdravotníctva

  Nám.A. Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421902337867, +421902337867
  Email: maria.kopacikova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Pôsobenie v študijných odboroch:

  Pôrodná asistencia 7.4.4

  Ošetrovateľstvo 7.4.1


  1.
  .Profesionálny profil:

  Vzdelanie:

  Habilitačná skúška: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, odbor – ošetrovateľstvo, 2011

  Doktorandské štúdium: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita Trnava, odbor – ošetrovateľstvo, december 2007

  Rigorózna skúška: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita Trnava, odbor – ošetrovateľstvo a rehabilitácia, január 2001

  Magisterské štúdium: Filozofická fakulta, Univerzity  Komenského  Bratislava, odbor - pedagogika – starostlivosť o chorých, jún 1991

  Nadstavbové štúdium: Stredná zdravotnícka škola v Trnave, odbor - ženská sestra, maturitná skúška, 1987

  Stredná škola: Stredná zdravotnícka škola v Trnave, odbor: zdravotná sestra,  maturitná skúška, 1969

  Priebeh pedagogickej činnosti:

  2012 - Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, docent Katedra ošetrovateľstva

  2008 - 2012 – Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, odborný asistent Katedra pôrodnej asistencie

  2004 -2008 –  UCM Trnava, pracovisko IFBLR Piešťany – odborný asistent

  1987 – 2009 – Stredná zdravotnícka škola Trnava, odborná učiteľka

  Priebeh klinickej praxe:

  1981 – 1987 – ženská sestra, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie OÚNZ Trnava

  1969 – 1981 – zdravotná sestra, Traumatologické oddelenie OÚNZ Trnava

  Oblasti pedagogického záujmu

  ošetrovateľský proces a potreby, pôrodná asistencia, psychofyzická príprava ženy na pôrod, komunikácia v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v medzinárodnom kontexte, výskum v pôrodnej asistencii a v ošetrovateľstve, vedenie bakalárskych, magisterských a dizertačných prác 

  2. Ostatné údaje:

  Práca s počítačom: aktívna

  Vodičský preukaz: skupina B

  Cudzí jazyk: nemecky, rusky, česky- aktívne, anglicky- pasívne