PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 320
  Telefón: +421918 722 189
  Email: mariana.magerciakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  13:00 - 14:30

  ResearchGateORCID

  Profesijná charakteristika

  Odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí:

  7.4.1 Ošetrovateľstvo

  3.1.14 Sociálna práca

   

  Štúdium:

  Stredoškolské (1997-2001) Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš, odbor: zdravotná sestra

  Vyššie odborné (1995- 1996) Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš, odbor: všeobecná diplomovaná sestra

  Magisterské (1998- 2003) Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor: ošetrovateľstvo a rehabilitácia

  Doplnkové pedagogické (2001- 2003) Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor: učiteľstvo odborných predmetov na SZŠ

  Rigorózna skúška (23.6.2005) Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor: ošetrovateľstvo

  Doktorandské (2004-2010) Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor: ošetrovateľstvo

  Špecializačné (2009-2010) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníckych odborných štúdií, odbor: ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

  Špecializačné (2018-2021) Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor: Master of Public Health

  Bakalárske (2008- 2011) Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied, odbor: sociálna práca

  Magisterské (2011- 2013) Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied, odbor: sociálna práca

  Posgraduálne (2021) Collegium Humanum – Warsaw Mangement University, odbor: Master of Business Administration

   

  Zamestnanie:

  1992 - 2003: Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš, zdravotná sestra

  september 2003: Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš, učiteľ odborných predmetov

  október 2003 - doteraz: Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, odborný asistent; 2009 - 2013 vedúca Katedry ošetrovateľstva; 2013 - 2015 prodekanka Fakulty zdravotníctva KU pre vedu a výskum; 2018 - 2022 prorektorka KU pre vzdelávanie