PhDr. Marcela Ižová PhD.

  Vedúca katedry, Vedúca katedry ošetrovateľstva, Odborná asistentka
  PhDr. Marcela Ižová PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Nám. A. Hlinku 48
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 313
  Telefón: +421918 722 195
  Email: marcela.izova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  10:30 - 12:05

  po dohode cez pracovný email/osobne resp. po telefonickom rozhovore

  ORCIDSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí:

  7.4.1 Ošetrovateľstvo

  Štúdium:

  • Stredoškolské (1990 – 1994) – štúdium na Gymnáziu Š. Moyzesa v Ružomberku
  • Stredoškolské pomaturitné (1994 – 1996) - denné pomaturitné kvalifikačné štúdium, Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej Ružomberok, odbor: zdravotná sestra
  • Magisterské (1997- 2002) Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Odbor: ošetrovateľstvo
  • Rigorózna skúška (23.6.2005) Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor: ošetrovateľstvo
  • Doktorandské (2004-2009) Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor: ošetrovateľstvo
  • Špecializačné (2009-2010) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, odbor: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
  • Špecializačné (2013-2014) Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, odbor: Manažment v zdravotníctve a financovanie
  • Certifikačné štúdium (4.2.2021) Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, odbor: Funkčné vyšetrovacie metódy

  Zamestnanie:

  • 1996- 1997: ÚVN SNP Ružomberok, zdravotná sestra
  • 2002- 2003: ÚVN SNP Ružomberok, zdravotná sestra
  • október 2003- doteraz: Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, odborný asistent;

  a) od roku 2011 - 31.8. 2019 - zástupca pre doktorandské štúdium,

  b) od 1.10.2013 - tajomník Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku,

  c) od 1.9.2019 - povedená vedením Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku,

  d) od 1.10.2020 vedúca Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku

  • od 1.10.2021 - 31.09.2023 - ÚVN SNP Ružomberok - FN - sestra 
  • od 1.10.2023 - doposiaľ - ÚVN SNP Ružomberok - FN - sestra