PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

Tajomníčka katedry ošetrovateľstva, Odborná asistentka
PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Nám.A.Hlinku 48
03401 Ružomberok

Kancelária: 306
Telefón: +421918 722 187
Email: katarina.zrubakova@ku.sk

Konzultačne hodiny

Pondelok
10:30 - 12:05

Profesijná charakteristika

Osobné údaje:

Meno: Katarína Zrubáková, PhDr, PhD..

Rodená: Malíková

Národnosť: slovenská

Adresa: Papiernícka 19

034 01 Ružomberok

Telefón 0918 722 187

Email: katarina. zrubakova@ku.sk

Vzdelanie:

1981 - 1989 IV. Základná škola, Nové Mesto nad Váhom

1989 - 1993 Stredná zdravotnícka škola, Trenčín

odb. detská sestra

1996 - 2001 Trnavská Univerzita, Fakulta zdravotníctva a soc. práce,

Trnava

odb. ošetrovateľstvo

1999- 2001 Doplňujúce pedagogické štúdium,

n

Univerzita Komenského, Bratislava

 

2002- 2003 Rigorózne pokračovanie,

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava

2004- 2009 Externé doktorandské štúdium

Trnavská Univerzita, Fakulta zdravotníctva a soc. práce

Trnava

Iné formy vzdelania:

1995 – 1996 Špecializácia- Stomatologická starostlivosť,

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve,

Bratislava

2010-2011 Špecializácia- Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

Slovenská Zdravotnícka univerzita

Profesionálna skúsenosť:

1993 - 1994 Detská klinika, Derérova nemocnica s poliklinikou , Bratislava

detská sestra

1994 – 2003 Stomatologická ambulancia vojenského ústavu

n

posádková ošetrovňa- pohotovostná služba

Nové Mesto nad Váhom

2003 – 2005 Ústav Ošetrovateľstva a soc. práce,

Pedagogická fakulta, KU, Ružomberok

odborný asistent

 

2005 - 2009 Fakulta zdravotníctva, KU Ružomberok

katedra ošetrovateľstva

odborný asistent + vedúci katedry ošetrovateľstva

2009- odborný asistent

 

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – pokročilý

Ruský jazyk – mierne pokročilý

Zručnosti:

Ovládanie PC (Word, Excel, Acces, Power point, Internet)

Vodičský preukaz - sk. B

Záujmy: vzdelávanie, práca s ľuďmi, šport

 

Ružomberok 19.10.2014