Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2020
    ISBN:ISSN 0196-6553