The impact of diagnosis on the psychosocial and spiritual needs of the patients

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
    Rok vydania:2019
    ISBN:978-2-7598-9081-1