11.-12. novembra sa uskutočnil XV. roč. medzinárodnej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni 2021

  Ružomberské zdravotnícke dni 2021
  11.-12. novembra sa uskutočnil XV. roč. medzinárodnej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni 2021

  15. roč. medzinárodnej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni 2021

  V dňoch 11-.12. novembra 2021 sa pod záštitou dekana Fakulty zdravotníctva prof. MUDr. Antona Lacka, CSc., uskutočnil XV. roč. medzinárodnej vedeckej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni – v sieni rektorov Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1A, Ružomberok, online formou, organizovaná v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP - Fakultnou nemocnicou  v Ružomberku, Vysokou školou polytechnickou v Jihlave, Univerzitou Palackého v Olomouci a Uniwersytetom Jana Kochanowskiego v Kielcach.

       Ciel'om medzinárodnej konferencie bolo  prezentovať a podeliť sa o najaktuálnejšie informácie a poznatky z vedy zamerané na na lekárske a nelekárske aktuálne problémy prezentované odborníkmi z praxe v sekcii: Medicínske problémy súčastnosti, Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Fyzioterapia  a Verejné zdravotníctvo.

       Na konferencii odznelo 95 odborných prednášok z toho 31 zahraničných. Zároveň Fakulta zdravotníctva, Katolíckej  univerzity v Ružomberku ďakuje všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom medzinárodnej konferencie, ktorá prebiehala na vysokej vedeckej a odbornej úrovni a do budúcnosti predpokladáme pokračovanie v tomto trende.