Participácia študentov FZ KU na Dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022

  Participácia študentov FZ KU na Dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022

  24. - 25. jún 2022
  Výsledky prijímacej skúšky pre študijný program Fyzioterapia - bakalár

  Výsledky prijímacej skúšky pre študijný program Fyzioterapia - bakalár

  pre akademický rok 2022/2023
  Výsledky prijímacej skúšky pre magisterský študijný program Fyzioterapia

  Výsledky prijímacej skúšky pre magisterský študijný program Fyzioterapia

  pre akademický rok 2022/2023
  Výsledky prijímacej skúšky pre študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť

  Výsledky prijímacej skúšky pre študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť

  pre Akademický rok 2022/2023
  Študenti ošetrovateľstva rozdávali radosť na deň detí

  Študenti ošetrovateľstva rozdávali radosť na deň detí

  1. júna 2022, študenti katedry ošetrovateľstva FZ KU
  Promócie v ak. roku 2021/2022, 22.06.2022, 8:00 hod

  Promócie v ak. roku 2021/2022, 22.06.2022, 8:00 hod

  aula Jána Pavla II., Hrabovská cesta 1, Ružomberok
  Promócie v ak. roku 2021/2022, 21.06.2022, 8:00 hod

  Promócie v ak. roku 2021/2022, 21.06.2022, 8:00 hod

  aula Jána Pavla II., Hrabovská cesta 1, Ružomberok
  Rozhodnutie dekana zmene harmonogramu akademického roka 2021/2022

  Rozhodnutie dekana zmene harmonogramu akademického roka 2021/2022

  Dátum vydania: 1.6.2022
  Deň narcisov opäť aj s účasťou študentov ošetrovateľstva

  Deň narcisov opäť aj s účasťou študentov ošetrovateľstva

  28. apríla 2022 v uliciach Ružomberka
  Výchova k zdraviu ako súčasť rovesníckeho vzdelávania

  Výchova k zdraviu ako súčasť rovesníckeho vzdelávania

  Interaktívna prednáška na Bilingválnom gymnáziu Ružomberok 26.4.2022
  Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU

  Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU

  v Ružomberku 5. mája 2022
  Doplňujúce voľby do AS FZ KU - študentská časť

  Doplňujúce voľby do AS FZ KU - študentská časť

  Doplňujúce voľby do AS FZ KU na funkciu člena AS FZ KU - študentská časť akademickej obce FZ KU v Ružomberku
  Mobility po "španielsky"

  Mobility po "španielsky"

  od 4. do 6. apríla 2022
  Najlepšou Florence roka 2021 sa stala Mariana Tarbajová z Fakulty zdravotníctva

  Najlepšou Florence roka 2021 sa stala Mariana Tarbajová z Fakulty zdravotníctva

  Doplňujúce voľby do Akademického senátu KU - študentská časť za FZ

  Doplňujúce voľby do Akademického senátu KU - študentská časť za FZ

  Doplňujúce voľby do AS KU- študentská časť sa uskutočnili dňa 8.3.2022
  Vyhlásenie Akademickej obce FZ KU v Ružomberku k aktuálnej situácii na Ukrajine

  Vyhlásenie Akademickej obce FZ KU v Ružomberku k aktuálnej situácii na Ukrajine

  Vyhlásenie Akademickej obce FZ KU v Ružomberku k aktuálnej situácii na Ukrajine
  21.2.2022 prerušená výučba s výnimkou Klinických cvičení a Súvislej odbornej praxe

  21.2.2022 prerušená výučba s výnimkou Klinických cvičení a Súvislej odbornej praxe

  Na znak protestu s predloženou novelou zákona o vysokých školách
  Rozhodnutie dekana o organizácii štúdia v letnom semestri AR 2021/2022

  Rozhodnutie dekana o organizácii štúdia v letnom semestri AR 2021/2022

  na FZ KU
  Záchranári - pedagógovia FZ KU v Ružomberku na návšteve u prezidentky Slovenskej republiky

  Záchranári - pedagógovia FZ KU v Ružomberku na návšteve u prezidentky Slovenskej republiky

  19. januára 2022
  Prodekan Imrich Andrási hlavným odborníkom MZ SR pre zdravotnícke záchranárstvo

  Prodekan Imrich Andrási hlavným odborníkom MZ SR pre zdravotnícke záchranárstvo

  vymenovaný dňa 22. decembra 2021