Biele srdce 2021 pre sestry a pôrodné asistentky

Biele srdce 2021 pre sestry a pôrodné asistentky

v prezidentskom paláci 8.10.2021
Študenti FZ KU sa v rámci dobrovoľníckej činnosti zapojili do spolupráce s ÚVN SNP Ružomberok - FN

Študenti FZ KU sa v rámci dobrovoľníckej činnosti zapojili do spolupráce s ÚVN SNP Ružomberok - FN

Prodekan Imrich Andrási členom komisie ŠPÚ pre predprimárne a základné vzdelávanie

Prodekan Imrich Andrási členom komisie ŠPÚ pre predprimárne a základné vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav menoval Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH, prodekana FZ KU, za člena Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie, oblasť Zdravie a pohyb na obdobie...
Rozhodnutie dekana v súvislosti s nariadením ÚVN SNP FN o vstupe študentov na klinické pracoviská areálu nemocnice.

Rozhodnutie dekana v súvislosti s nariadením ÚVN SNP FN o vstupe študentov na klinické pracoviská areálu nemocnice.

Rozhodnutie dekana FZ KU č.3/2021 v nadväznosti na súčasnú epidemiologickú situáciu.
Náhradný termín školenia BOZP a PO pre UVN SNP Ružomberok – FN

Náhradný termín školenia BOZP a PO pre UVN SNP Ružomberok – FN

Učebňa 102, 30.9.2021, BOZP a PO
Výsledky volieb do Akademického senátu FZ KU 2021

Výsledky volieb do Akademického senátu FZ KU 2021

v Ružomberku konané 16. a 17. 9.2021
Voľby do Akademického senátu FZ KU

Voľby do Akademického senátu FZ KU

16.9.2021 o 10:00 – 14:00 a 17.9.2021 o 9:00 – 13:00 v miestnosti č. 304 v budove FZ KU
Rozhodnutie dekana o prechode na kombinovanú metódu štúdia na FZ KU

Rozhodnutie dekana o prechode na kombinovanú metódu štúdia na FZ KU

Kombinovaná metóda štúdia na FZ od 20.9.2021
Výučba v 37. týždni a školenie BOZP a PO

Výučba v 37. týždni a školenie BOZP a PO

Výučba pri príležitosti návštevy pápeža a školenie BOZP a PO 16. a 17.9.2021
Ružomberské zdravotnícke dni 2021, XVI. ROČNÍK

Ružomberské zdravotnícke dni 2021, XVI. ROČNÍK

Ružomberské zdravotnícke dni 2021
Školenie BOZP pre UVN SNP Ružomberok - FN, učebňa č. 102

Školenie BOZP pre UVN SNP Ružomberok - FN, učebňa č. 102

16. a 17.9.2021, osobná účasť študentov je nevyhnutná.
Doktorandské štúdium časový harmonogramu zápisu 2021/22

Doktorandské štúdium časový harmonogramu zápisu 2021/22

Doktorandské štúdium časový harmonogramu
Voľby do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva KU

Voľby do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva KU

Voľby do Akademického senátu FZ
Zápis študentov 2021/2022 - usmernenie

Zápis študentov 2021/2022 - usmernenie

Časový harmonogram zápisov
Časový harmonogram zápisov študentov FZ KU 2021/2022

Časový harmonogram zápisov študentov FZ KU 2021/2022

Časový harmonogram zápisov študentov denná a externá forma
Detský tábor opäť úspešný

Detský tábor opäť úspešný

Detský tábor
Čisté ruky – Len pár sekúnd môže zachraňovať životy

Čisté ruky – Len pár sekúnd môže zachraňovať životy

Čisté ruky
Študenti „Urgentu“ opäť v akcii

Študenti „Urgentu“ opäť v akcii

Študenti Urgentu
Taktika a medicína, odborné podujatie pre študentov

Taktika a medicína, odborné podujatie pre študentov