International Scientific Conference "Family - Health - Disease"

  International Scientific Conference "Family - Health - Disease"

  Fakulta zdravotníctva KU Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu
  Študentská vedecká odborná konferencia na FZ KU

  Študentská vedecká odborná konferencia na FZ KU

  Dňa 5. mája 2023 sa na FZ KU v Ružomberku uskutočnila Študentská vedecká odborná konferencia. 
  Precvičovanie prvej pomoci opäť vo vzdelávaní budúcich učiteľov

  Precvičovanie prvej pomoci opäť vo vzdelávaní budúcich učiteľov

  17. apríla 2023
  Členovia katedry ošetrovateľstva na Sneme SKSaPA v Poprade

  Členovia katedry ošetrovateľstva na Sneme SKSaPA v Poprade

  21.–22.4.2023
  Žltý kvietok z vďaky odovzdávali opäť aj naši študenti

  Žltý kvietok z vďaky odovzdávali opäť aj naši študenti

  20. apríla 2023
  Vyznamenanie vo forme zlatej brošne sv. Alžbety

  Vyznamenanie vo forme zlatej brošne sv. Alžbety

  24. marca 2023
  Rovesnícke vzdelávanie pri precvičovaní prvej pomoci

  Rovesnícke vzdelávanie pri precvičovaní prvej pomoci

  17. marca 2023
  KONCERT SENIOROV V OSTRAVE – ZÁVEREČNÝ VÝSTUP PROJEKTU

  KONCERT SENIOROV V OSTRAVE – ZÁVEREČNÝ VÝSTUP PROJEKTU

  KONCERT SENIOROV V OSTRAVE – ZÁVEREČNÝ VÝSTUP PROJEKTU
  Zamestnanci fakulty pomohli zbierkou

  Zamestnanci fakulty pomohli zbierkou

  20. decembra 2022
  Mikuláš opäť priniesol úsmev

  Mikuláš opäť priniesol úsmev

  6. decembra 2022
  Doplňujúce voľby do AS FZ KU v Ružomberku - zamestnanecká časť

  Doplňujúce voľby do AS FZ KU v Ružomberku - zamestnanecká časť

  14.12. 2022 v čase od 10:00 do 14:00 hod.
  „JESENNÝ KEMP 2022“ aj s účasťou našej študentky ošetrovateľstva tvorila víťazný tím a získali cenu TOP tím Jesenného kempu 2022

  „JESENNÝ KEMP 2022“ aj s účasťou našej študentky ošetrovateľstva tvorila víťazný tím a získali cenu TOP tím Jesenného kempu 2022

  23. – 26.11.2022
  Študentská kvapka krvi 2022 „PRIPOJ SA“

  Študentská kvapka krvi 2022 „PRIPOJ SA“

  prebiehala od 24.10. do 18.11.2022
  XVI. ročník Ružomberských zdravotníckych dní 2022

  XVI. ročník Ružomberských zdravotníckych dní 2022

  V dňoch 10.-11. novembra 2022 sa pod záštitou dekana Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku prof. MUDr. Antona Lacka, CSc., uskutočnil XVI. roč. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie...
  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  Ako jediná katolícka univerzita na Slovensku a zároveň v bývalom Česko-slovensku sme dostali príležitosť prezentovať Katolícku univerzitu v Ružomberku v zahraničnom verejnoprávnom...
  Teoretická časť výučby 10. - 11.11.2022 (ŠTV, PIA)

  Teoretická časť výučby 10. - 11.11.2022 (ŠTV, PIA)

  Študentom FZ KU oznamujeme
  Naši študenti opäť na MedGames 2022

  Naši študenti opäť na MedGames 2022

  Výmena skúseností v oblasti výchovy k zdraviu a podpory zdravotnej gramotnosti

  Výmena skúseností v oblasti výchovy k zdraviu a podpory zdravotnej gramotnosti

  24. – 27. októbra 2022
  XII. ročník konferencie RODINA – ZDRAVIE – CHOROBA

  XII. ročník konferencie RODINA – ZDRAVIE – CHOROBA

  20. október 2022
  REKTORSKÉ VOĽNO

  REKTORSKÉ VOĽNO

  Rektor KU v Ružomberku udeľuje študentom REKTORSKÉ VOĽNO.