Študentská kvapka krvi 2022 „PRIPOJ SA“

  Študentská kvapka krvi 2022 „PRIPOJ SA“

  prebiehala od 24.10. do 18.11.2022
  Doplňujúce voľby do AS FZ KU v Ružomberku - zamestnanecká časť

  Doplňujúce voľby do AS FZ KU v Ružomberku - zamestnanecká časť

  14.12. 2022 v čase od 10:00 do 14:00 hod.
  XVI. ročník Ružomberských zdravotníckych dní 2022

  XVI. ročník Ružomberských zdravotníckych dní 2022

  V dňoch 10.-11. novembra 2022 sa pod záštitou dekana Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku prof. MUDr. Antona Lacka, CSc., uskutočnil XVI. roč. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie...
  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  Ako jediná katolícka univerzita na Slovensku a zároveň v bývalom Česko-slovensku sme dostali príležitosť prezentovať Katolícku univerzitu v Ružomberku v zahraničnom verejnoprávnom...
  Teoretická časť výučby 10. - 11.11.2022 (ŠTV, PIA)

  Teoretická časť výučby 10. - 11.11.2022 (ŠTV, PIA)

  Študentom FZ KU oznamujeme
  Naši študenti opäť na MedGames

  Naši študenti opäť na MedGames

  21. – 22.10.2022
  Výmena skúseností v oblasti výchovy k zdraviu a podpory zdravotnej gramotnosti

  Výmena skúseností v oblasti výchovy k zdraviu a podpory zdravotnej gramotnosti

  24. – 27. októbra 2022
  XII. ročník konferencie RODINA – ZDRAVIE – CHOROBA

  XII. ročník konferencie RODINA – ZDRAVIE – CHOROBA

  20. október 2022
  REKTORSKÉ VOĽNO

  REKTORSKÉ VOĽNO

  Rektor KU v Ružomberku udeľuje študentom REKTORSKÉ VOĽNO.
  Medzinárodná vedecká konferencia Rodina-Zdravie-Choroba

  Medzinárodná vedecká konferencia Rodina-Zdravie-Choroba

  Na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sme 20. októbra 2022 privítali účastníkov Medzinárodnej vedeckej konferencie Rodina-Zdravie-Choroba.
  Zbierka potravín pre najzraniteľnejších

  Zbierka potravín pre najzraniteľnejších

  13. októbra 2022
  III. ŽILINSKÝ ONKOGYNEKOLOGICKÝ DEŇ

  III. ŽILINSKÝ ONKOGYNEKOLOGICKÝ DEŇ

  Konferencia sa uskutoční dňa 2.decembra 2022 v Hoteli Holiday Inn Žilina
  Školenie BOZP a PO - náhradný termín

  Školenie BOZP a PO - náhradný termín

  Pracovný pobyt na Západočeskej univerzite v Plzni

  Pracovný pobyt na Západočeskej univerzite v Plzni

  BLENDED MOBILITY SENIOROV MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers

  BLENDED MOBILITY SENIOROV MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers

  3. – 11. septembra 2022
  Rozhodnutie dekana o udelení dekanského voľna

  Rozhodnutie dekana o udelení dekanského voľna

  21.9.2022 v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod.
  Študent ošetrovateľstva na medzinárodnom cvičení

  Študent ošetrovateľstva na medzinárodnom cvičení

  31.augusta až 4. septembra 202
  Ružomberské zdravotnícke dni 2022

  Ružomberské zdravotnícke dni 2022

  10. – 11. november 2022
  Školenie BOZP a PO pre všetky prvé ročníky, denná forma

  Školenie BOZP a PO pre všetky prvé ročníky, denná forma

  učebňa č. 211, 12.9.2022
  Časový harmonogram zápisov v akademickom roku 2022/23

  Časový harmonogram zápisov v akademickom roku 2022/23

  Harmonogram zápisov 2022/23