Aj naši študenti sa vzdelávali v psychologickej prvej pomoci

    29.4. - 1.5.2024
    Aj naši študenti sa vzdelávali v psychologickej prvej pomoci

    Psychologická prvá pomoc (PPP) je pomerne nová oblasť a spočíva v pomáhaní ľuďom cítiť sa pokojne a zvládať náročnú situáciu. PPP je významná súčasť emocionálnej podpory ľudí v núdzových situáciách, a to bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú nejaké somatické poškodenie. Slovenský Červený kríž (SČK) s podporou Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca realizuje projekt zameraný na vzdelávanie ľudí v poskytovaní PPP. V termíne od 29.4. do 1.5.2024 sa uskutočnilo školenie PPP v Ružomberku, ktoré viedli školiteľky PPP PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA a PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., MPH, ktoré sú zároveň vedecko-pedagogickými pracovníčkami Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU). Školenie svojimi postrehmi podporila aj Lucia Faltínová. Medzi účastníkmi školenia mali početné zastúpenie študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v externej forme na FZ KU. Prítomní sa oboznámili so zásadami poskytovania PPP v rôznych núdzových stavoch, ktoré si zároveň precvičovali v modelových situáciách. Vzhľadom na to, že pomáhajúci sa musí starať aj o seba, boli prezentované aj dôležité súčasti psychohygieny a tiež ukážky cvikov na chrbticu, ktoré demonštroval študent 2. ročníka Richard Stehlík.