Časový harmonogram zápisov v akademickom roku 2022/23

  Harmonogram zápisov 2022/23

  Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť zápisu na štúdium v termíne určenom fakultou.

  Na zápis si so sebou prineste 1 fotografiu (približne 3 x 4 cm), občiansky preukaz, fotokópiu rodného listu (vydatá/ženatý aj sobášneho listu) - neoverenú, č. bank. účtu (príp. rodiča),  lepidlo a tlačivo na zľavu cestovného zo ŽSR alebo SAD, ktoré Vám potvrdíme a bude Vám slúžiť na cestovanie, kým nebudete mať vydaný preukaz študenta ISIC.

   

  Študenti 2., 3. a 4. ročníkov si predzápisy nerobia, t. j. nevytvárajú si v informačnom systéme ais2  zápisný list na ak. rok 2022/2023!

   Pri zápise na študijnom oddelení študenti vyšších ročníkov odovzdajú nasledovné vyplnené a podpísané tlačivá:

  1. Čestné vyhlásenie pre účely CRŠ
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

   

  Tlačivá sú zverejnené aj na stránke FZ -> Štúdium –> O štúdiu –> Dokumenty, smernice, predpisy –> Zápis